| Pogoda dla Szubina | EUMETSAT | maps.google.pl kontakt

Film edukacyjny - Nowy system gospodarki odpadami

Zaproszenie na konferencję podsumowującą

Burmistrz Szubina

z a p r a s z a

na konferencję podsumowującą projekt:

Promocja Marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO 40 TYS. ZŁ ORAZ KURSY I SZKOLENIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Szubin, że usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013r. świadczyć będzie firma Remondis sp. z o.o. z Bydgoszczy, która wygrała w Gminie Szubin przetarg pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie”.

Przedsiębiorstwo dostarczy do nieruchomości zamieszkałych pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki i pojemniki do odpadów segregowanych.

Urząd Miejski w Szubinie przygotowuje ulotkę informacyjną dla mieszkańców o zasadach zbiórki odpadów, która w najbliższym czasie dostarczona będzie do nieruchomości.

Zmiana systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.
Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342).

Zbiórka zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w Szubinie

W dniu 27 czerwca br. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Szubinie.

Wykaz punktów zbiórki
 8.00 – 8.20 skrzyżowanie ul. Leśnej i Pałuckiej – przy lesie
 8.30 – 8.50 skrzyżowanie ul. Brzozowej i Lipowej
 9.00 – 9.20 ul. J. Kochanowskiego przy pensjonacie Stary Browar – parking od strony szkoły
 9.30 – 9.50 ul. Powstańców Wielkopolskich – na początku ulicy
 10.00 – 10.20 skrzyżowanie ul. E. Orzeszkowej i J. Krasickiego
 10.30 – 10.50 skrzyżowanie ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle i Leśnej (plac przy lesie)
 11.00 – 11.20 Plac Kościelny
 11.30 – 11.50 skrzyżowanie ul. Łabiszyńskiej i Mączkowskiego - plac przed torami kolejowymi
 12.00 – 12.30 ul. Nowa 9
 12.40 – 13.10 ul. Bema 3,
 13.20 – 13.50 ul. J. Dąbrowskiego 14,
 14.00 – 14.30 ul. Nakielska 21

II Festyn Rybacki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

„Nasza Krajna i Pałuki”

ZAPRASZA

na II Festyn Rybacki


połączony z nocą świętojańskąFestyn odbędzie się w dniu 22 czerwca 2013 roku
na nowej plaży nad Jeziorem Więcborskim w miejscowości Więcbork.


Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański organizowany przez MGOK Więcbork.


II Festyn Rybacki

Dzień Sowy Mądrej Głowy

Dnia 18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie odbędzie się „Dzień Sowy Mądrej Głowy”. Jest to trzecia taka akcja w Kołaczkowie (w poprzednich latach - Dzień Żaby i Dzień Bociana Białego). Organizatorkami przedsięwzięcia są pani Magdalena Szmyt i Irena Wojciechowska.

Szczegóły w załączniku.
Subskrybuj zawartość